ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด OPD 4.ราคากลาง ทำความสะอาด OPD ปี 67

2. ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดตึกสิริภูมิ  6.ราคากลาง ทำความสะอาดตึก สิริภูมิ ปี 67

 

Print This Page