ราคากลางจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่การตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน

ราคากลาง ตารางราคากลาง (1)

Print This Page