ราคากลางกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราคากลาง ราคากลางขยะติดเชื้อ ปี 66

Print This Page