จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจอมทอง (ด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจอมทองฯ

Print This Page