เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฯ

Print This Page