ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ MRI ปี 66

Print This Page