ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ประกาศ e-biddingประกาศโรงพยาบาลจอมทอง ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง

2.เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์

3.รายละเอียดงานเช่ารายละเอียดงานInfusion pumpรายละเอียดงานSyringe pump

4.ราคากลางราคากลาง

Print This Page