ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 75,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง ราคากลาง ขยะติดเชื้อ (ครั้งที่ 2)

Print This Page