ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 75,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง ราคากลางจ้างกำจัดขยะติดเชื้อปี 65

Print This Page