ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ

  1.  เตียงผู้ป่วยสแตนเลส จำนวน 5 ตัว
  2.  เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไก สแตนเลส สำหรับผู้ป่วยเด็ก จำนวน 5 ตัว

1.  ราคากลาง  ราคากลาง

2.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

Print This Page