เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2564

  1. ร่างประกาศ  ร่างประกาศ
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page