ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 27 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ บจก พีซีแอล

Print This Page