ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ทำความสะอาดปี 65

Print This Page