ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงปม.2565

  1. ประกาศประกวดราคา e-bidding 1.ประกาศประกวดราคาเช่า PACS ปี 65
  2. เอกสารประกวดราคา e-bidding 2.เอกสารประกวดราคาเช่า PACS ปี 65
  3. รายละเอียดการเช่า PACS ปี 65 3.รายละเอียดเช่า PACS ปี 65
  4. ราคากลาง 4.ราคากลางเช่า PACS ปี 65
Print This Page