ประกาศ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ

โรงพยาบาลจอมทอง
ประกาศ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
เป็น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ
เปิดให้บริการเฉพาะ
-แผนกฉุกเฉิน (ER)
-คลินิกนอกเวลา 08.00-16.00 น.
-คลินิกทำแผล 08.00-16.00 น.
Print This Page