ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

  1. ร่างประกาศประกวดราคาฯ   ร่างประกาศประกวดราคาฯ
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาฯ  ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง ราคากลาง
Print This Page