ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด
  2. ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด
  3. แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 20 ชุด

1.  ประกาศประกวดราคา  ประกาศฯ

2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา

4.  ราคากลาง  ราคากลางฯ

5.  คุณลักษณะเฉพาะ   คุณลักษณะเฉพาะ

Print This Page