ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาไตเทียมปี 63
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ  รายละเอียดงานจ้างฯ ปี 63
Print This Page