ร่วมโครงการ”จิตอาสา สร้างบ้านให้น้อง” ประธานโครงการ นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ร่วมโครงการ”จิตอาสา สร้างบ้านให้น้อง” ประธานโครงการ นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง สร้างให้น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (ร่วมด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าแรง ทำด้วยใจ)

Print This Page