เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง ราคากลาง

Print This Page