วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจอมทอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจอมทอง
บุคลากร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
????ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริภูมิ โรงพยาบาลจอมทอง
Print This Page