ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง

  1. ตารางราคากลางงานก่อสร้าง PDF ตารางราคากลาง อาคารพัก จนท
  2. BOQ 2.BOQ งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่
  3. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 1.แบบแปลน เลขที่ 10725
  4. รายการประกอบแบบ 5.รายการประกอบแบบ เลขที่ ข.82.ก.ค..64
  5. งวดงาน – งวดเงิน  4.งวดงาน งวดเงินก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
  6. TOR 3.TOR งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่
Print This Page