ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๒ แกลลอน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.  ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคา

3. คุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง

Print This Page