ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน ๑๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน ๑๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ  ประกาศฯ

2.  เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาฯ

3. คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ สารยึดกระดูก

4. ราคากลาง ราคากลาง สารยึดกระดูก

Print This Page