6 วิธี ประหยัดพลังงานในออฟฟิศที่คุณเองก็ทำได้

 

1. ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ
2. ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน
3. ปลดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน
4. ปรับแอร์ไว้ที่ 25°-26°C เพื่อประหยัดพลังงาน
5. เปลี่ยนมาใช้บันได ขึ้น-ลง 1 ถึง 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์
6. เปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิล และปกกระดาษแบบ หน้า-หลัง เมื่อใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

Print This Page