ประกาศจากโรงพยาบาลจอมทอง

ประกาศจากโรงพยาบาลจอมทอง ท่านที่มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก และมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง
ขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น
Print This Page