วันที่ 1 เมษายน 2564 นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง และทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ ที่มาปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลจอมทอง

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง และทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ พยาบาลวิชาชีพจำนวน 12 คน และบุคลากรใหม่ จำนวน 8 คน ที่มาปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลจอมทอง ณ.ห้องกุหลาบพันปี

Print This Page