ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กค.-สค. 64)
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2564
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
03/08/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2564
11/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมา 3 (เดือน เมย.-มิย.64)
11/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
10/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
02/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
07/05/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
10/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
05/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2
04/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม)
03/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
04/02/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
04/01/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
09/12/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)
09/12/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
04/12/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
12/11/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
04/11/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
05/10/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
05/10/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
04/09/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563
05/08/2020 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 63)
05/08/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563
08/07/2020 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3
08/07/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
05/06/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (2 เดือน เมษายน-พฤษภาคม 63)
05/06/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
08/05/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
07/04/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 63)
07/04/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
03/03/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)
03/03/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
11/02/2020 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
11/02/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
10/01/2020 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
10/01/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562)
27/12/2019 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06/12/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจัาง ไตรมาส 1 (ตค. -พย. 62)
03/12/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
07/11/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
10/10/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
09/09/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
09/08/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
31/07/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)
04/07/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
02/07/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 3
10/06/2019 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562
07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562