ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 48 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 48 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

  1.  ราคากลาง  ราคากลาง
  2.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
Print This Page