ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกาศ  ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page