โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี
ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องผ้าที่ใช้ในห้องผ่าตัด ประสานการเย็บโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหลวง
และบริจาคเงินซื้อรถเข็นอุปกรณ์ emergency overbed มอบไว้ใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษ vip

Print This Page