คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563

 

วัน อังคารที่3 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาล จอมทอง รับการตรวจเยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูล มาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ณ. ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงพยาบาลจอมทอง

Print This Page