เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

  1. ร่างประกาศฯ ร่างประกาศประกวดราคาฯ
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาฯ  ร่างเอกสารประกวดราคาฯ
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ(1)
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page