ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19

ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด

โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า..

เราจะสู้ไปด้วยกัน

วันที่ 15-16 เมษายน 2563

Print This Page