แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่
ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้     ???? http://rajavithi.emergencymed.net/corona/

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

ขอบคุณโรงพยาบาลราชวิถี…
ที่ทำเรื่องยาก..ให้เป็นเรื่องง่าย…

Print This Page