โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายสายใต้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิซึม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ.โรงพยาบาลจอมทอง

Print This Page