วิ่งไล่ยุง

10 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่รพ.จอมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจอมทอง อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและประชาชน
ร่วมโครงการ..วิ่งไล่ยุง อำเภอจอมทอง
ณ สนามที่ว่าการอำเภอจอมทอง
ระยะทาง 3 กิโลเมตร

Print This Page