อาคารศูนย์ยานยนต์ใหม่ รพ.จอมทอง

วันที่ 9 เดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลจอมทองได้ทำวิธีเปิดอาคารศูนย์ยานยนต์ใหม่. (ใต้ตึกผู้อำนวยการ)

Print This Page