ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2563

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้าง
  3. รายละเอียดงานจ้างเหมาฯ  รายละเอียดงานจ้างเหมากำจัดขยะ
Print This Page