ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 90 แกลลอน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.  ประกาศ   ประกาศ
  2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4.  ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page