โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ สมาคมศูนย์จ่ายกลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาดเชื้อ” ดูงาน CSSD โรงพยาบาลจอมทอง 19 มิ.ย. 2562

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ
สมาคมศูนย์จ่ายกลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาดเชื้อ” ดูงาน CSSD โรงพยาบาลจอมทอง
19 มิ.ย. 2562

Print This Page