ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.จอมทอง

Print This Page