วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง พร้อมคณะพยาบาล

ร่วมพิธีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ

Print This Page