ไม่ได้ระบุหมวด

18/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
18/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Blood Administration set with 18G needle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2019 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2019 Personel safety goale
01/10/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1243A Steri gage Comply Steam Integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าก๊อสพับ 3×4 8ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมดิค (Aniosyme Synergy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2019 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2)
23/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อตัวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Class 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อประจำเดือนตุลาคม 2562
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเหตุ ประจำปีงปม. 2563
18/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค Aniosyme Synergy 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อGelitaspon Standard 8x5x1cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563