Print This Page

แนะนำติชมการให้บริการ

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน

สวัสดีครับสามารถแนะนำติชม การให้บริการผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับ

 
 
 
 
 
*รบกวนกรอกข้อมูลผู้ติดต่อตามจริงด้วยครับ*
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 14:03:
ควรติดตั้งพัดลมในแต่ละจุดของตึกที่มีการตวรจสุภาพคนไข้ ในแต่ละแผนก แต่ละชั้นของตึก