ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ระบบ PACS) จำนวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง 4. ราคากลาง

Print This Page