ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง)

ประกาศเผยแพร่แผน ปี 65 ประกาสแผน ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่

Print This Page