ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

  1. ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2 1.ประกาศ e-bidding ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2
  2. เอกสารประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 2 2. เอกสาร e-bidding ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2
  3. รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 65
  4. ราคากลาง  4.ราคากลางไตเทียม ปี 65
Print This Page