ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2565 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2564

  1. ร่างประกาศ e-bidding 1.ร่างประกาศ ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2
  3. รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 65
  4. ราคากลาง  4.ราคากลางไตเทียม ปี 65
Print This Page