ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศ e-bidding ขยะติดเชื้อปี 65 (ครั้งที่ 2)
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสาร e-bidding ขยะติดเชื้อปี 65 (ครั้งที่ 2)
  3. รายละเอียดงานจ้าง รายละเอียดงานจ้างเหมา ขยะติดเชื้อปี 65 (ครั้งที่ 2)
  4. ราคากลาง  ราคากลางจ้างเหมากำจัด ขยะติดเชื้อปี 65 (ครั้งที่ 2)
Print This Page